Sesja duchowości salwatoriańskiej i prezentacja nowej biografii O. Jordana – Bagno 7 XII

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji naukowej pod hasłem „Droga do beatyfikacji Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek”, która odbędzie się w murach Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie w niedzielę 7 grudnia 2014 roku w godzinach od 14.00 do 19.00. Szczegółowy plan poniżej.

W przededniu 133 rocznicy założenia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela chcemy wspólnie zastanowić się nad obecnym etapem drogi do beatyfikacji i źródłami do poznawania duchowości salwatoriańskiej. Nasza refleksja będzie połączona z prezentacją najobszerniejszej biografii O. Franciszka Jordana napisanej w języku polskim na podstawie positio przez ks. prof. Michała Pielę i przygotowywanej obecnie do druku w Wydawnictwie „Salwator”.

Na spotkanie zapraszają
Wychowawcy i alumni Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie.

Można potwierdzić swoją obecność e-mailem: seminarium@sds.pl

PLAN SESJI

14.00 – otwarcie sesji
KS. REKTOR JERZY MADERA SDS
14.15 – 15.00 wykład:
Znaczenie positio i dekretu o heroiczności cnót na drodze do beatyfikacji
O. DR HAB. SZCZEPAN PRAŚKIEWICZ OCD (Wadowice)
15.00 – 15.45 wykład:
Źródła do poznawania duchowości Ojca Franciszka Jordana
KS. DR HAB. MICHAŁ PIELA SDS, PROF. PWT (Wrocław)
15.45 – 16.15 przerwa
16.15 – 16.45 wykład:
Problem i nadzieja cudu potrzebnego do beatyfikacji Założyciela Salwatorianów
KS. MGR LIC. ADAM TENETA SDS (Rzym)
16.45 – 17.30 Dyskusja panelowa:
Formy propagowania duchowości sługi Bożego O. Franciszka Jordana
uczestnicy dyskusji panelowej:
– O. Szczepan Praśkiewicz – Konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie
– Ks. Michał Piela – Postulator Procesu Beatyfikacyjnego O. Franciszka Jordana (2000-2009)
– Ks. Adam Teneta – Postulator Generalny w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela
18.00 – Nabożeństwo
18.30 – Kolacja