Czy jesteś z tej parafii????

W sobotę 16 maja Oświęcimska Wspólnota Świeckich Salwatorianów zgromadziła się wraz z Ogólnopolskim Opiekunem ks. Danielem Jamrożym w starym drewnianym kościele pw. św. Wawrzyńca w Grojcu k/Oświęcimia.

Na zaproszenie Proboszcza ks. kanonika Józefa Zborka ks. Daniel odprawił Nabożeństwo Majowe i wygłosił kazanie o roli Świeckich w nowej ewangelizacji i w sposób szczególny zapoznał Parafian z tożsamością Świeckich Salwatorianów oraz z ideałem naszego Założyciela: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa, nie wolno Ci spocząć.” Po nabożeństwie nastąpiła Msza św. koncelebrowana. Ks. Daniel odprawił Mszę św. w intencji oświęcimskiej wspólnoty i nawiązując do liturgii dnia św. Andrzeja Boboli zaakcentował walkę o jedność w kościele.

Warto tu wyjaśnić, że wspólnota oświęcimska NIE ma swojej domowej parafii. Ani Salwatorianie, ani Salwatorianki nie mają placówek w Oświęcimiu lub w okolicach. Ponadto pięcioosobowa wspólnota zmaga się z diasporą. Członkinie są z czterech parafii i z trzech dekanatów. W Parafii św. Wawrzyńca akurat mieszka Członkini Zofia Głąb. Dzięki jej inicjatywie oraz gościnności Proboszcza słowo i świadectwo Rodziny Salwatoriańskiej dotarły po raz pierwszy do tej parafii. Po wyjściu z kościoła w promieniach majowego słońca wiele osób podeszło do ks. Daniela, parafianie chcieli Księdzu podziękować i tym bardziej go zachęcić do powtórnych takich wystąpień. O właściwe rozeznanie woli Bożej prosimy Ducha Świętego. Czy Pan Bóg chce posługiwać się naszą diasporą i brakiem stałej placówki? Czy tym sposobem dobra nowina według posłannictwa Ojca Jordana ma dotrzeć do parafii, gdzie Salwatorianów nie ma? Pomódlmy się o umiejętność czytania znaków czasu. Czytelniku tego artykułu, właśnie Ciebie prosimy o modlitwę w tej intencji!

Opracowała Sylwia Tempel