Krzywin: Urodziny Ojca Jordana

Wspólnota Salwatorianów Świeckich przy parafii Niepokalanego Serca NMP w Krzywinie, uczciła w dniu 16 czerwca br. 172 rocznicę urodzin Wielebnego Sługi Bożego Ojca Założyciela Salwatorianów Franciszka Marii od Krzyża.

Grupa Salwatorianów Świeckich ofiarowała tort urodzinowy w postaci modlitewnego czuwania przed Najświętszym Sakramentem. Zostało przybliżone miejsce urodzin, czas oraz okoliczności polityczno-społeczne i religijne. Modlitwy Salwatorianów Świeckich zostały przeplatane myślami z Dzienniczka Duchowego.

Po mszy św. z kazaniem odbyła się procesja do figury Ojca Jordana, wyrzeźbionej przez miejscowego rzeźbiarza Aleksandra Fatygi. Każdy z uczestników przyniósł i zapalił znicz. Tam też została odmówiona modlitwa o Jego rychłą beatyfikację, na którą z utęsknieniem czekamy.