Polecamy

Rodzina Salwatoriańska w Polsce prowadzi szeroko zakrojoną działalność apostolską w wielu obszarach, takich jak m.in. kierownictwo duchowe, dziennikarstwo, wychowanie młodzieży, posługa najbardziej chorym, działalność misyjna. W tym miejscu zachęcamy do zapoznania się z tymi dziełami i wspierania nas modlitwą i dobrą myślą.

Wolontariat Misyjny SALVATOR http://wms.sds.pl/

Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej http://rms.sds.pl/

Salwatoriański Ośrodek Powołań http://sop.sds.pl

Wydawnictwo SALWATOR http://salwator.com/

Centrum Formacji Duchowej http://cfd.sds.pl

Referat Misji Zagranicznych http://misje.sds.pl

Duszpasterstwo Internetowe KATOLIK.PL  http://katolik.pl

Hospicjum http://hospicjum.sds.pl

Seminarium Duchowne Salwatorianów http://seminarium.sds.pl