Przyrzeczenia w Krzywinie

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypadała kolejna rocznica założenia Salwatorianów i Salwatorianek. W czasie Mszy św. w Krzywinie Gryfińskim, której przewodniczył ksiądz Karol Kulczycki, Wikariusz Prowincjalny z Krakowa i krajowy opiekun Międzynarodowej Wspólnoty Boskiego Zbawiciela, grupa Salwatorianów Świeckich złożyła swoje pierwsze przyrzeczenia.

Przez ostatnich kilka lat grupa ta przygotowywała się duchowo do złożenia zobowiązań wypełniania misji salwatoriańskiej zawartej w posłannictwie Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz świadectwie Bł. Marii od Apostołów. Serdecznie gratulujemy i życzymy im Bożego błogosławieństwa w realizowaniu salwatoriańskiej misji w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym.

previous arrow
next arrow
Slider