Spotkanie w Goczałkowicach

W sobotnie przedpołudnie 28 grudnia, w domu zakonnym Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach, odbyło się spotkanie goczałkowickiej wspólnoty Świeckich Salwatorianów.

Rozpoczęło się ono o godzinie 9:00 w kaplicy adoracją Dzieciątka Jezus. Następnie wszyscy obecni udali się do klasztornego refektarza, aby tam zrealizować kolejne punkty spotkania, m.in. wysłuchać interesujących treści dotyczących osoby bł. Marii od Apostołów, które przedstawiła siostra Bernadeta SDS, duchowa opiekunka Świeckich SDS z ramienia Prowincji Sióstr Salwatorianek. W części rekreacyjnej spotkania uczestniczyła przełożona prowincjalna siostra Noemi, dzieląc się krótko ze świeckimi, owocami spotkania liderów trzech gałęzi Rodziny Salwatoriańskiej, które odbyło się w Bagnie. Wyraziła także wdzięczność za obecność i zawsze życzliwą pomoc goczałkowickiej grupy Świeckich SDS w codziennym posługiwaniu sióstr, szczególnie w ostatnim czasie, w przygotowaniu rękodzieł na kiermasz świąteczny i kweście na rzecz domu i kaplicy.