Spotkanie Zarządu

W sobotę i w niedzielę 22-23 czerwca w Domu Prowincjalnym Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach odbyło się spotkanie Zarządu ICDS Polska. Zarząd się składa z liderów wspólnot lokalnych wraz z krajowym liderem.

Zgromadzenie Sióstr reprezentowała Siostra Małgorzata Oczkowicz, a ks. Karol Kulczycki wice-prowincjał reprezentował polską prowincję Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Obecni byli przedstawiciele wspólnot w Bielsko-Białej, w Goczałkowicach, w Oświęcimiu, w Piastowie oraz we Wrocławiu; sprawozdania posłały wspólnoty w Krzywinie oraz w Obornikach Śląskich.

Cztery godziny poświęcono prezentacjom „z pierwszej ręki” życia wspólnotowego na poziomie lokalnym, uważnie wysłuchano relację z każdej lokalnej wspólnoty. Omówiono formację początkową oraz ciągłą, wiosenne spotkanie integracyjne, a także bieżące sprawy np. zaproszenia, plakaty i emblematy. Każda wspólnota w prezencie otrzymała film pt. „Bądź wielki przed Bogiem”. Film powstał z inicjatywy Generalatu Towarzystwa z okazji setnej rocznicy śmierci Ojca Jordana. Studio Katolik w Krakowie opracowało wersję w 9 językach, w tym język polski. Jako dopełnienie pierwszego dnia obrad uczestnicy oglądali pierwszą część filmu.

Wnioski: Krajowy Lider Wojciech Appelbaum podejmuje sprawdzanie możliwych miejsc na spotkanie wiosenne. Siostra Małgorzata wespół z Sylwią Tempel przygotuje konspekty do programu formacyjnego. Ogłoszono temat tegorocznych rekolekcji, które się odbędą 11-13 października w CFD w Trzebini: „JAK BYĆ ŚWIADKIEM DZISIAJ”, czyli jak świadczyć o Zbawicielu w obecnych czasach w duchu salwatoriańskim.

Opracowała Sylwia Tempel, Oświęcim