Wielkopostne skupienie

Wielki Post = Małe rzeczy + wielka wrażliwość
Tą formułą ks. Leszek Skaliński SDS wprowadził oświęcimską wspólnotę w wielkopostne skupienie i głęboką ciszę przed Najświętszym Sakramentem. Dzięki ofiarności ks. Rafała Pasternaka dwie rozmównice były czynne i każdy uczestnik skorzystał z daru kierownictwa duchowego poprzez indywidualną rozmowę z kapłanem.

Uwieńczeniem spotkania była Eucharystia, liturgia słowa o przebaczeniu, ofiara paschalna w kameralnym gronie, uczta niebiańska przy jednym stole. Oprawa muzyczna przygotowana przez Andrzeja z Małżonką Beatą uwzględniła uczestnictwo wszystkich. Po Mszy św. przy dobrej herbacie i w atmosferze dobrego humoru miało miejsce dzielenie się.

Za 100% obecności członków wspólnoty Bogu niech będą dzięki! Pan przebaczenia wokół siebie łączy nas i czyni nas wrażliwymi na drobne okazje do wielkiej miłości.

Opracowała Sylwia Tempel