Zakończenie roku formacyjnego

W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1 List do Tesaloniczan 5, 18)

Eucharystia dziękczynna za rok formacyjny miała miejsce w Oświęcimiu 12 czerwca 2019r. Dziękujemy Bogu za łaskę poznania prawdy, za łaskę dzielenia się przeżyciem poznania, za poświęcenie naszych kapłanów, za bycie razem we wspólnocie. Uczestnictwo w tygodniowej adoracji oraz formacji opartej na Piśmie Świętym odbywało się konsekwentnie od września do czerwca. Dziękujemy Boskiemu Zbawicielowi za łaskę wytrwałości! Jako skromny gest wdzięczności naszemu prowadzącemu Księdzu wręczyłyśmy laurki i kwiaty. U nikogo nie brakuje pragnienia powrotu do tego typu spotkań po wakacyjnym odpoczynku.

Opracowała Świecka Salwatorianka z Oświęcimia
Za zdjęcia z serca dziękujemy Darkowi