Europejskie spotkanie w Horrem

Dzisiejsza ewangelia „szukajcie, a znajdziecie” (Łukasz 11, 9) doskonale nas wprowadza w temat Europejskiego Spotkania 2019: „Szukałam, szukałam”, czyli historia powołania Błogosławionej Marii od Apostołów, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela.

Czterodniowe spotkanie (11-14 lipca) zorganizowała i prowadziła krajowa Wspólnota Świeckich Salwatorianów w Niemczech. Uczestniczyli przedstawiciele z Austrii (4 osoby), z Belgii (4 osoby), z Węgier (3 osoby), z Hiszpanii (1 osoba) i z Polski (Halina Krupa, Jadwiga Zielińska i Sylwia Tempel). Siostry Salwatorianki mocno się zaangażowały w każdy wymiar programu. Dom Prowincjalny Sióstr w Horrem służył nam jako siedziba, a Siostry w Neuwerk wraz z liczną i prężną wspólnotą świeckich zaprosiły nas do bliskiego zapoznania Założycielki w klasztorze przez nią zafundowanym, w miejscu gdzie się modliła i pracowała, ok. 6 km od jej rodzinnego domu – zamek Myllendonk, gdzie nam się udało wejść do kaplicy.

Nasi świeccy gospodarze dali się poznać jako osoby głębokiej modlitwy, które umieją nią się dzielić. Wiele było okazji do przeżywania modlitwy w różnorodnych formach; w sposób szczególny się wybiła liturgia u Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w kościele św. Marcina w Kolonii.

Opracowała Sylwia Tempel