Jak łamiemy chleb? (Wspólnota Oświęcimska)

„…wziął chleb…, błogosławił, łamał i rozdawał…”. Kruchy opłatek językiem symbolu przemawia o chlebie Eucharystycznym, o chlebie powszednim, o wezwaniu św. Brata Alberta: „Bądźcie dobrym jak chleb.” Podobnie jak w ubiegłych dwóch latach, oświęcimska wspólnota Świeckich Salwatorianów wychodzi do ludzi ze swojego środowiska, by łamać z nimi chleb. 29 stycznia 2015 w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy pod patronatem wspólnoty odbył się koncert opłatkowy w wykonaniu zespołu Bractwa Lutni, który przybliżył słuchaczom kolędy staropolskie i muzykę renesansową.

Po pierwszej części koncertu ks. Daniel Jamroży SDS, ogólnopolski opiekun Świeckich Salwatorianów prowadził modlitwę i poświęcił opłatek. Dzielących się opłatkiem w kameralnej atmosferze, 29 osób składało sobie nawzajem życzenia, uznania, zachęty. Gościem honorowym był Wojciech Appelbaum, narodowy Dyrektor ogólnopolskiej wspólnoty Świeckich Salwatorianów. Oświęcimska wspólnota z radością docenia trud i poświęcenie Wojtka, gdyż pokonał ok. 380 kilometrów po to, by z nami łamać chleb. Łączyły się także wspólnota zakonna Sióstr Serafitek oraz świecka wspólnota „Effatha”. Na zakończenie ks. Daniel udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa na ten nowy rok 2015.

Opłatek 2015 słuchająca wspólnota Opłatek 2015 widownia Opłatek 2015 wsp + zesp
Opracowała Sylwia Tempel