Jak wygląda moje przymierze z Bogiem?

Szlachetną sprawą jest wspólna modlitwa w intencji zmarłych. Dlatego idąc w tym duchu wspólnota Świeckich Salwatorianów przy parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Piastowie rozpoczęła sobotni dzień skupienia od wspólnego wyjazdu na cmentarz Bródnowski w Warszawie,

aby tam pod przewodnictwem ks. Daniela Jamrożego SDS pomodlić się za zmarłego Andrzeja, który był członkiem wspólnoty.Drugim punktem spotkania była wspólna Eucharystia której przewodniczył Ks. Daniel. W czasie Mszy św. dwie osoby po raz kolejny złożyły ślubowanie. Kolejnym punktem spotkania była konferencja formacyjna na temat: Abraham – przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem. On zawiera je także z nami podczas chrztu. Razem z Chrystusem odnawiamy się, trwając na modlitwie, abyśmy nie ulegli pokusie. Następnie przy kawie i smacznym cieście w obecności duszpasterzy z Proboszczem na czele cieszyliśmy się wspólnotową biesiadą.