Módlmy się o beatyfikację Ojca Jordana

 

W poniedziałek 16 czerwca przypadła 166. rocznica urodzin Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów.

Wszyscy, którym bliskie jest motto: „Dopóki żyje na świecie choćby tylko jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć” – módlmy się wspólnie
o pomyślne zakończenie procesu beatyfikacyjnego:
Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, Ty napełniłeś serce Twego wiernego sługi, naszego Ojca, Franciszka od Krzyża, gorącą miłością Boga, niewzruszoną ufnością i nie znającą odpoczynku gorliwością o zbawienie dusz. Podobnie jak udzieliłeś jemu, udziel i nam daru pokonującej wszelkie przeszkody wielkiej miłości Boga i bliźniego, ducha stałej modlitwy i czystości serca, prawdziwie ewangelicznej prostoty i prawdziwie apostolskiej gorliwości.

Niech dzięki Twej pomocy, idąc za jego wzorem staniemy się godni wspólnie zabiegać o to, aby Twoja nieskończona miłość ku nam grzesznikom była coraz lepiej znana i odwzajemniana i aby świat
u Ciebie szukał pomocy i zbawienia.

Ty zaś, najukochańsza Matko Zbawiciela i Królowo Apostołów, która otrzymujesz od Twego Boskiego Syna wszystko, o co Go prosisz, uproś u Jego najmiłościwszego Serca dla naszego Ojca Franciszka od Krzyża, który był Ci oddany jak dziecko, łaskę wyniesienia
na ołtarze, aby dla swoich duchowych synów i córek był zawsze świetlanym wzorem i aby podobnie jak w życiu, tak i po śmierci, mógł wiele zdziałać dla Boga i dusz nieśmiertelnych.

Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei
i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości
o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą błogosławionych, a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski,
o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zanotowano już wiele przypadków otrzymania łask Bożych dzięki wstawiennictwu Ojca Franciszka. Informacje o doznanych łaskach
za wstawiennictwem Ojca Jordana należy kierować na adres:

Prowincjalat Polskiej Prowincji Salwatorianów
ul. św. Jacka 16     30-364 Kraków
tel. 12 264 60 00      e-mail: sds@sds.pl       www.sds.pl