Opracowanie materiałów formacyjnych

Postanowienie Zarządu Świeckich uchwalone 22 czerwca zostało wprowadzone w życie dzięki współpracy Siostry Małgorzaty Oczkowicz z Sylwią Tempel.

W dniu 20 lipca trzy rozdziały materiału formacyjnego zostały przetłumaczone z języka angielskiego na język polski. Treść opiera się na tematycznych cytatach z Dziennika Duchowego Ojca Jordana – modlitwa na różnych etapach życiowych; jak nazywać Boga po imieniu; rozeznawanie woli Bożej. Tłumaczone teksty zostały podzielone na 7 spotkań formacyjnych. Pozostała praca polega na przygotowywaniu konspektów do każdej z siedmiu prezentacji, a przede wszystkim na szkoleniu tych osób, które będą te spotkania prowadzić. Organizacja szkolenia tego typu zdecydowanie leży w kompetencji „Joint Leadership Group” („Grupa Łączonego Kierownictwa lub Liderstwa”), a to dlatego że treść spotkań nadaje się nie tylko do potrzeb i pragnień Świeckich, ale także do Zakonników i Zakonnic. Czas najwyższy, aby ta grupa powstała.

Wdzięczna Panu Bogu za wyjątkowo owocny miesiąc
opracowała Sylwia Tempel.