Piastowski opłatek

Dnia 3 stycznia 2016 roku w parafii św. Michała Archanioła w Piastowie, miało miejsce spotkanie opłatkowe Salwatorianów Świeckich.

O godzinie 10:00 została sprawowana Eucharystia w intencji Świeckich Salwatorianów a o godzinie 15:30 grupa piastowska wraz z miejscowymi duszpasterzami i ks. Piotrem Łapińskim spotkała się aby złożyć życzenia Bożonarodzeniowe i śpiewać kolędy. Bardzo dziękujemy ks. Proboszczowi, Maciejowi Chwarściankowi SDS i księżom z parafii za wsparcie i obecność.