Przyrzeczenia ICDS

W przypadającą 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP świętowaliśmy we wspólnocie seminaryjnej 138. rocznicę założenia Salwatorianów oraz 131. rocznicę założenia sióstr Salwatorianek. W czasie uroczystej Eucharystii Salwatorianie z przełożonym prowincjalnym ks. Józefem Figlem oraz siostry Salwatorianki z przełożoną prowincjalną s. Noemi Raczkowską odnowili swoje śluby zakonne.

„Prowadź mnie wiekuistą drogą!” Oto pragnienie naszego krajowego lidera Wojciecha Appelbauma, który wraz z Grażyną Słopecką-Borejko złożyli wieczyste przyrzeczenia w Międzynarodowej Wspólnocie Boskiego Zbawiciela (ICDS Polska). Od dnia inauguracji naszej wspólnoty w Polsce (26 maj 2006) Wojtek i Grażyna pragną wypełniać misję salwatoriańską zawartą w posłannictwie Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz świadectwie Błogosławionej Matki Marii od Apostołów.

Winszując Wojtkowi i Grażynie, jednocześnie dziękujemy Panu Bogu za pierwsze dwuletnie przyrzeczenia ośmiu osób z Obornik Śląskich i tym samym powstanie nowej wspólnoty lokalnej. Niech dobry Bóg najlepszy Ojciec wynagrodzi lokalnemu duszpasterzowi ks. Rafałowi za oddane prowadzenie, towarzyszenie i pielęgnowanie powołania salwatoriańskiego wśród osób świeckich w swojej parafii.

Było to pierwsze spotkanie tak szeroko reprezentowane przez wszystkie trzy gałęzie rodziny salwatoriańskiej. Po Eucharystii wszyscy spotkali się na rekreacji przy kawie. Ważnym momentem tego przedpołudnia był także czas refleksji i świadectwa, podczas którego Salwatorianie Świeccy dzielili się z swoim głębokim doświadczeniem życia duchowością salwatoriańską.