Przyrzeczenia w Krzywinie

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypadała kolejna rocznica założenia Salwatorianów i Salwatorianek. W czasie Mszy św. w Krzywinie Gryfińskim, której przewodniczył ksiądz Karol Kulczycki, Wikariusz Prowincjalny z Krakowa i krajowy opiekun Międzynarodowej Wspólnoty Boskiego Zbawiciela, grupa Salwatorianów Świeckich złożyła swoje pierwsze przyrzeczenia.

Przez ostatnich kilka lat grupa ta przygotowywała się duchowo do złożenia zobowiązań wypełniania misji salwatoriańskiej zawartej w posłannictwie Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz świadectwie Bł. Marii od Apostołów. Serdecznie gratulujemy i życzymy im Bożego błogosławieństwa w realizowaniu salwatoriańskiej misji w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym.

krzywin18_09
krzywin18_08
krzywin18_07
krzywin18_06
krzywin18_04
krzywin18_05
krzywin18_03
krzywin18_02
Krzywin 2018-12-08
krzywin18_00
previous arrow
next arrow