Przyrzeczenie w Bielsku Białej

Niedzielna Eucharystia 20 stycznia 2019 roku była dla pani Danuty Mokwy wspaniałą okazją, aby złożyć wieczyste przyrzeczenie wypełniania w życiu codziennym misji Salwatoriańskiej zawartej w posłannictwie Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz świadectwie Błogosławionej Matki Marii od Apostołów.

Na tę celebracje przybyli członkowie ICDS z Bieska Białej, Goczałkowic oraz Oświęcimia wraz panem Wojciechem Appelbaum z Piastowa k. Warszawy, krajowym liderem ICDS Polska.

Mszy świętej przewodniczył ks. Karol Kulczycki SDS krajowy opiekun duchowy ICDS Polska wraz z ks. Michałem Pastuszką SDS, duchowym opiekunem grupy ICDS z Bieska Białej. W tej celebracji uczestniczyła również siostra Małgorzata Oczkowicz SDS, duchowa opiekunka ICDS Polska z ramienia Sióstr Salwatorianek.

Po celebracji eucharystycznej wszyscy zaproszeni goście zasiedli do wspólnego obiadowania oraz kolędowania przy ciastku i kawie.

Dziękując pani Danucie za świadectwo zaangażowania w dzieło głoszenia Zbawiciela oraz życzymy jej oraz całej grupie z Bieska Białej codziennego wzrastanie w wypełnianie salwatoriańskiego posłannictwa.