Raport ICDS PL – 2017

Statystyka

Polska Wspólnota powstała w 2006 roku. Dziś składa się z 5 wspólnot lokalnych Wrocław, Oświęcim. Goczałkowice-Zdrój, Bielsko Biała, Piastów. Szósta wspólnota – Krzywin- jest w trakcie tworzenia.

Liczba osób w poszczególnych wspólnotach po przyrzeczeniach:

Wrocław-1, Oświęcim-2, Goczałkowice-4, Bielsko Biała-6, Piastów-6 oraz jedna osoba mieszkająca we Frankfurcie n/Menem. Razem 20 osób.

Liczba osób w trakcie formacji lub z przyrzeczeniami nieaktualnymi (odnawiane są co 2 lata)

Wrocław-9, Oświęcim-3, Goczałkowice-1, Bielsko Biała-1, Piastów-2, Krzywin-10. Razem 26 osób.

Praca

  • We wszystkich wspólnotach – modlitwa.
  • Organizujemy 2 ogólnopolskie spotkania w roku: 3-dniowe jesienne rekolekcje formacyjne w C.F.D. w Trzebini, oraz 3-dniowe wiosenne spotkanie formacyjno-integracyjne w różnych miejscach w Polsce.
  • Na ukończeniu jest praca redakcyjna statutu wspólnoty polskiej, na podstawie statutu ICDS.
  • Wspólnota w Goczałkowicach pomaga siostrom Salwatoriankom gdzie mieści się ich dom
  • prowincjalny.
  • Wspólnota w Bielsku Białej pomaga swoim duszpasterzom.
  • Z inicjatywy wspólnoty w Piastowie w każdy pierwszy czwartek miesiąca intencją wieczornej Eucharystii jest o beatyfikację O. Jordana, zajmujemy się lokalnym Caritas, aktywnie uczestniczymy w parafialnym odpuście oraz w przygotowaniach i procesji Bożego Ciała, w okresie od jesieni do wiosny raz w miesiącu przygotowujemy dla parafian projekcję filmu o tematyce religijnej. Zbieramy środki finansowe na potrzeby misji salwatoriańskich (Tanzania).
  • Wspólnota w Oświęcimiu zajmuje się pracą charytatywną, która obejmuje placówki sióstr zakonnych różnych zgromadzeń w Polsce, na Ukrainie, w Tanzanii. Poprzez dotacje z fundacji Hiltona kilkadziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich rocznie jest przekazywane na ten cel. Fundusze są celowe np. remont łazienek i meble u sióstr Salwatorianek w Międzywodziu: wyposażenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych u sióstr Nazaretanek w Wadowicach. k.

Przedstawione przykłady to tylko część pracy polskiej wspólnoty ICDS.

Na koniec wyraziłem podziękowanie Generalnemu Konsultorowi O. Thomasowi Malal SDS za ciepłe słowa, które skierował do uczestników IV Europejskiego Spotkania Świeckich Salwatorianów w Logrono, Ks. Prowincjałowi polskiej prowincji Piotrowi Filasowi za wsparcie i okazywaną nam sympatię, oraz ks. Piotrowi Łapińskiemu krajowemu duszpasterzowi ICDS Polska za troskę o rozwój Salwatorianów Świeckich w Polsce.

Raport z działalności ICDS Polska przedstawiony przez Lidera Krajowego pana Wojciecha Appelbaum w czasie wizytacji przedstawiciela Generalatu w Piastowie – czerwiec 2017.