Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela – www.siostry.pl

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek sługa Boży ks. Franciszek od Krzyża Jordan i bł. Maria od Apostołów, zapatrzeni w przykład Boskiego Zbawiciela zostali przeniknięci Jego duchem. Pragnęli, aby Pan Bóg był uwielbiony, kochany przez wszystkich ludzi i zbawiony każdy człowiek. W tym celu 8 grudnia 1888 r. w Tivoli k. Rzymu założyli Zgromadzenie Sióstr Salwatorianek. Od samego początku było ono i jest międzynarodowe, misyjne i powszechne w działaniu – wszystkie prace, które prowadzą do chwały Bożej i zbawienia dusz, wypływają z miłości do Boga i ludzi. Duży akcent położony jest na modlitwę.

Salwatorianki ogarnięte duchem misyjnym, duchem Zbawiciela, który pragnie uszczęśliwiającego zbawienia każdego człowieka, rozeszły się niemal na wszystkie kontynenty. Do Polski przybyły 21 listopada 1929 r. do Trzebini i tam rozpoczęły pracę w domu rekolekcyjnym, prowadzonym przez Salwatorianów. W 1935 r. siostry nabyły na własność pierwszy dom w Goczałkowicach-Zdroju. Do dziś jest on domem prowincjalnym. W miarę napływu członkiń powstały domy zakonne w innych miejscowościach: Bagno k. Wrocławia, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gaszowice, Kraków, Olsztyn, Trzebinia, Międzywodzie, Katowice, Warszawa, Zawoja, Żywiec. Na miarę swych możliwości personalnych, duchowych i fizycznych Siostry Salwatorianki starają się w działaniu apostolskim i modlitwie sprostać aktualnym potrzebom Kościoła i ludzi.