Spotkanie Zarządu Krajowego ICDS

Międzynarodowa Wspólnota Boskiego Zbawiciela oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w Polsce kilkanaście lat temu i jest jeszcze w fazie rozwoju. Pod koniec stycznia 2019 roku w domu seminaryjnym Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Krajowego ICDS Polska.

W spotkaniu uczestniczyli liderzy grup lokalnych na czele z Wojciechem Appelbaum, liderem krajowym ICDS Polska. W spotkaniu tym uczestniczyli również ks. Karol Kulczycki SDS i sr. Małgorzata Oczkowicz SDS duchowi opiekunowie ICDS Polska z ramienia Salwatorianów i Salwatorianek.

Na obecnym etapie rozwoju ICDS wspólnota ta ma już swój Statut, ale jeszcze w formie przygotowawczej dlatego spotkanie było poświęcone rewizji Statutu lokalnego do warunków w naszym kraju i realiów życia poszczególnych wspólnot. Podjęto również temat formacji ciągłej oraz przygotowania materiałów pomocniczych, które umieszczone na naszej stronie mogły by być pomocne w rozwoju duchowym grup i osób indywidualnych.

Obecność w domu seminaryjnym Salwatorianów była również wspaniałą okazją do włączenia się w rytm życia modlitewnego tej wspólnoty, wobec której składamy wdzięczność za otwartość i gościnę.