Świeckie Salwatorianki z Oświęcimia z odwiedzinami w Katowicach.

7 maja 2014r. Wspólnota Salwatorianek Świeckich z Oświęcimia gościła w domu zakonnym Sióstr Boskiego Zbawiciela w Katowicach-Ligocie.

Po serdecznym powitaniu siostry zwróciły naszą uwagę na rozległy park –  Kalwarię Panewnicką Ojców Franciszkanów ze stacjami Drogi Krzyżowej, kapliczkami tajemnic różańcowych, Grotą Lurdzką i kościołem akademickim. Przy Grocie Lurdzkiej wzniesionej na początku XX wieku przez „Czcicieli Maryi“, jak głosi pamiątkowa tablica, przy dobrej pogodzie odbywają się nabożeństwa maryjne. Właśnie tego dnia, wraz z s. Małgorzatą Oczkowicz SDS i licznie przybyłymi wiernymi uczestniczyłyśmy w nabożeństwie majowym prowadzonym przez diakonów franciszkańskich przy grocie pośród drzew. To było wielkie przeżycie w niezwykłej atmosferze.

Po nabożeństwie s. Małgorzata przybliżyła nam w bardzo interesujący sposób i z wielkim zaangażowaniem postać Założyciela Rodziny Salwatoriańskiej – Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz jego pobożność maryjną. Ojciec Założyciel posiadał dziecięce nabożeństwo do Maryi. Uważał się za Jej własność. W Niej pokładał nadzieję. Od Niej uczył się miłości do Jezusa. Pragnął cały świat pozyskać dla Boga i Jego Matki. Byłyśmy poruszone i przejęte „Wezwaniami Maryjnymi Ojca Jordana“ zamieszczonymi w jego Dzienniku Duchowym oraz jego głęboką wiarą i ufnością w opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej. Podzieliłyśmy się również doświadczeniem naszej osobistej relacji z Maryją.

Spotkanie prowadzone przez s. Małgorzatę w atmosferze przeżywania duchowych wartości upłynęło bardzo szybko. Nawet nie zauważyłyśmy, kiedy zbliżyła się godzina 21.00. Bardzo dziękujemy Siostrom Salwatoriankom za serdeczne przyjęcie w ich domu oraz za zaproszenie na kolejne spotkanie do Katowic.

Módlmy się za siebie nawzajem, za całą naszą Rodzinę Salwatoriańską, o nowe powołania, o zapał apostolski i święte życie – słowami o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana: „Święta Maryjo, Królowo Apostołów, nasza najukochańsza Matko, proś za nami! Zwróć ku nam Twój miłościwy wzrok i ochraniaj nas przez Twoją przemożną opiekę. Najłaskawsza Matko uczyń nas wiernymi nasladowcami Twojego Boskiego Syna, Zbawiciela Świata i Świętych Apostołów“.

W imieniu Salwatorianek Świeckich z Oswięcimia Regina Luranc.