W cieniu krzyża – raport 2020

W piątek 28 lutego 2020 Krajowy Zarząd ICDS rozpoczął swoje okresowe spotkanie Drogą Krzyżową i Eucharystią w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach-Zdroju. Obrady bogate w treści i bardzo produktywne trwały do obiadu w niedzielę 1 marca. Odbyła się wzmianka o nadchodzącej w przyszłym roku pierwszej w historii ICDS-Polska Radzie Krajowej.

W skład Rady wchodzą Lider Krajowy, opiekunowie zakonni, lider plus jeden przedstawiciel z każdej lokalnej wspólnoty. Każda wspólnota lokalna do Rady Krajowej posyła swojego lidera oraz wybranego przedstawiciela tejże wspólnoty. Nad porządkiem obrad Rady czuwać będzie liderka wspólnoty w Obornikach Śląskich Małgorzata Laskowska, wybrana przez Zarząd sekretarką Rady. Posiedzenie Rady trwać będzie cztery dni, wstępne terminy są 4 – 7 marca lub 17 – 20 czerwca. Miejsce jest jeszcze do ustalenia. Tematy i zagadnienia do podjęcia przez Radę są między innymi: 
• Rewizja statutów
• Postulaty poszczególnych wspólnot lokalnych
• Sprawozdanie Lidera krajowego z lat 2006 -2021
• Komunikacja ze wspólnotą międzynarodową (ICDS)
• Sprawozdanie finansowe
• Współpraca trzech gałęzi
• Pozyskiwanie środków materialnych
• Wspólne projekty charytatywne, misyjne, z młodzieżą

Każdy przyrzeczony Świecki Salwatorianin może zgłosić postulat. Wszelkie postulaty w formie pisemnej są posłane do sekretarki Rady nie później niż 30 dni przed ogłoszonym terminem spotkania Rady. Dziękujemy Małgosi za szczerą chęć w podejmowaniu obowiązków sekretarki Rady – w cieniu krzyża odpowiedzialnej służby.

Ze sprawozdań lokalnych wspólnot wynika, że nie ma wspólnot wzajemnych adoracji, żadna wspólnota nie jest zamknięta w sobie.

Goczałkowicką wspólnotę cechuje integracja z Siostrami poprzez czynny udział Świeckich w liturgii, tygodniowe prowadzenie zakonnego różańca, opiekę nad kaplicą szpitalną, pomoc Świeckich w zbieraniu funduszy na remont klasztoru oraz wymianę kontaktów sprzyjających dzieła charytatywne, a w sposób szczególny domowego hospicjum.

Członkinie wspólnoty w Bielsko-Białej konsekwentnie towarzyszą pacjentom w Salwatoriańskim Hospicjum pw. św. Jana Pawła II. 

Wspólnota w Obornikach Śląskich wraz ze wspólnotą we Wrocławiu pełną parą wspierają młodzież, pragnącą wyjechać na misję. Wykorzystują także swoje zdolności do ustawiania namiotu i organizowania festynów, aby zbierać fundusze na potrzeby parafialne. 

Punktem oparcia dla wspólnoty w Piastowie był, jest i będzie Ojciec Jordan. Wspólnotę cechuje pierwszo-czwartkowa  Msza św. w intencji beatyfikacji Ojca Jordana, po której następuje spotkanie zapoznawcze z  przemówieniem Ojca Jordana. Członkowie wzmacniają swoje więzi poprzez wspólne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., po czym następuje modlitwa za wstawiennictwem Ojca Jordana oraz sentencja z Dziennika do smakowania przez nadchodzący tydzień. Członkowie wspólnoty udzielają się w parafialnej pracy charytatywnej i niezawodnie wychodzą księdzu proboszczowi naprzeciw w przygotowywaniu, w prowadzeniu i w sprzątaniu związanym z każdą okresową uroczystością. 

Wspólnota w Krzywinie aktualnie przeżywa kryzys tożsamości z którym się zwróciła do Trójgałęziowej Komisji Liderów. Członkowie wspólnoty, jednak nie dają kryzysowi nimi władać, nie płaczą nad sobą, wręcz przeciwnie udzielają się na rzecz najbiedniejszych, nawet bezdomnych. Wspólnota także sumiennie się troszczy o potrzeby księdza proboszcza w prowadzeniu życia parafialnego. 

W ostatnim okresie (od czerwca 2019r. do lutego 2020) oświęcimska wspólnota w ramach współpracy z Kobietami Urzekającymi, zorganizowała kobiece pogawędki u Sióstr Karmelitanek oraz czuwanie modlitewne z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitwy Przeciwko Handlu Ludźmi – 8 lutego. Już po raz czwarty wspólnota wyróżnia ten dzień, jednak w tym roku nie w sposób kameralny, lecz przed cudownym obrazem Chrystusa Cierpiącego w sanktuarium o tej samej nazwie w Bielanach k/Oświęcimia. Zadanie ewidentnie przerosło możliwości czteroosobowej wspólnoty oświęcimskiej, która odważnie skonfrontowała swoje ludzkie ograniczenia z nieograniczonym zaufaniem do Chrystusa Cierpiącego. O współuczestnictwo poproszono siostry Salwatorianki, goczałkowicką wspólnotę Świeckich, scholę młodzieżową, działającą przy sanktuarium, a o niezbędną pomoc informatyczno-techniczną wspólnota poprosiła fachowca z Ruchu Światło-Życie. Każda prośba została spełniona, gdyż nikt nie chciał zaniedbać swojego miejsca w cieniu krzyża. Praca charytatywna w okresie czerwiec 2019 – luty 2020 owocowała w formie dotacji otrzymanych przez Siostry Salwatorianki na remont domu w Częstochowie, remont domu kuracjuszy w Goczałkowicach oraz na częściową wymianę dachu w Goczałkowicach. Sześć innych Zgromadzeń Sióstr otrzymały dotacje na 15 placówek – 5 przedszkoli; 2 świetlice; 2 bursy; 2 domy spokojnej starości; 1 stołówka dla biednych; 1 ośrodek dla Amazonek; 1 ogród; 1 letnia ochronka. Piąta roczna pielgrzymka w dniu wspomnienia Matki Boskiej Królowej 22 sierpnia prowadziła do Makowa-Podhalańskiego. Frekwencja większości wspólnoty jest nieprzerwana wciągu pięciu lat – w cieniu krzyża znajduje się nasza Królowa i Matka – gdzie znajdziemy lepsze towarzystwo?

Przy poprzednim posiedzeniu Zarządu 22 – 23 czerwiec 2019 uchwalono program formacji ciągłej na podstawie Dziennika Ojca Jordana. Program dopracowany i sprawdzony w prowincji USA do Polski sprowadził ks. Piotr Łapiński, podczas swojej kadencji duszpasterstwa Świeckich w latach 2015 – 2018. Ks. Piotr z powodzeniem pilotował program w oświęcimskiej wspólnocie oraz przy ogólnopolskim spotkaniu Świeckich w Krakowie w 2017r. W lipcu 2019r. siostra Małgorzata Oczkowicz wraz z Sylwią Tempel przetłumaczyły na język polski materiały służące do 12 spotkań formacyjnych:
• Jak modlić się z Ojcem Jordanem – 3 spotkania
• Kim jest mój Bóg? – 4 spotkania
• Jak rozeznawać Bożą wolę – 5 spotkań

Pierwsze spotkanie z tej serii pt. „Modlitwa Ojca Jordana, a moja modlitwa” przeprowadzone zostało, podczas tegorocznego spotkania opłatkowego 12 stycznia w Bielsko-Białej. Przy czynnym udziału ks. Karola Kulczyckiego uczestniczyły w tym spotkaniu wspólnoty Świeckich z Bielsko-Białej, z Oświęcimia i z Goczałkowic. Ćwiczenia animowały Siostra Barbara Szczygieł oraz Siostra Pia Zuziak; ogólnych wskazówek i materiałów udzielały Lidia Gaszczyk i Sylwia Tempel, które wraz z siostrą Bernadetą Owsianką stanowią krajową komisją formacyjną. Ze zwrotnych informacji wynika, że nie zabrakło istotnych czynników, jakimi są introspekcja oraz dialog. Oto zielone światło, by program wprowadzić w każdą wspólnotę lokalną. W tym celu komisja formacyjna wybiera się do Krzywina, gdzie oprócz przedmiotowego programu uczestnicy będą mogli skorzystać z prezentacji siostry Bernadety o Bł. Marii od Apostołów. Kolejne wyzwanie polega na tworzeniu programu formacji podstawowej, z którego chętni mogliby korzystać „on-line”. Do tego zadania potrzebna jest oddzielna komisja do formacji podstawowej.

Zarząd bez żadnych zastrzeżeń zatwierdził sprawozdanie z pierwszego w historii Polski spotkania Trójgałęziowej Komisji Liderów, które odbyło się 7 grudnia 2019r. w Bagnie. 

Ogólnopolskie spotkanie integracyjne będzie miało miejsce od 8 do 10 maja w Milanówku k/Warszawy. W piątek wieczór, możliwość uczestnictwa w nabożeństwie warszawskiej Wspólnoty Jerozolimskiej; w sobotę do obiadu, Msza św. w Niepokalanowie oraz zwiedzanie sanktuarium, po obiedzie pogawędka z siostrą Patrycją Garbarską o jej roli przy okrągłym stole ds. oświaty; w niedzielę, Msza św. w Piastowie oraz uczestnictwo w niedzielnym spotkaniu wspólnoty piastowskiej, imieniny lidera ICDS-Polska z udziałem ks. Prowincjała Józefa Figla oraz siostry Patrycji Garbarskiej w imieniu siostry Prowincjalnej. Zarząd zwrócił uwagę na potrzebę zaświadczenia do głosowania poza miejscem zamieszkania w dniu 10 maja.

Zarząd postanowił, aby przygotować modlitewnik dla ICDS zawierający wszelkie treści modlitewne o specyficznym charakterze Salwatoriańskim, z których korzystają Świeccy Salwatorianie podczas spotkań i wspólnych nabożeństw.

Dla każdego Świeckiego Salwatorianina najważniejszym na skali rocznej źródłem formacji są ogólnopolskie rekolekcje, które odbędą się w Trzebini od 11 do 13 września. Wybór ks. Jerzego Morańskiego jako tegorocznego Rekolekcjonisty sprawia radosne oczekiwania u wielu Świeckich, którzy w przeszłości mieli okazję zapoznać się z charyzmatycznym przekazem, jaki wyróżnia ks. Jerzego. Zarząd uznaje głód dialogu z mądrym człowiekiem – „Szukaj rady u każdego mądrego” (Tobiasz 4, 18) – z tego powodu postanowił rozbić czas w rozmównicy na dziesięciominutowe odcinki. Każdy rekolektant będzie miał możliwość zapisania się w określoną godzinę na rozmowę indywidualną z księdzem Jerzym. Poproszono o sugestie, co do tematyki konferencji i homilii Zarząd, idąc dalej za pragnieniem mądrości –  „my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego . . . mocą Bożą i mądrością Bożą” (zob. 1Kor 1, 23-24) – określił temat słowami „DZIEŁA BOŻE DOJRZEWAJĄ W CIENIU KRZYŻA”.

Drodzy Czytelnicy, powyższy tekst jest lustrem obrad, które się odbyły w Goczałkowicach w dniach 28 luty – 1 marzec 2020r. Zarząd z serca dziękuje Siostrom Salwatoriankom za niezawodną gościnność w tych dniach. Przekazuje także podziękowania Siostrze Barbarze Szczygieł za fotoreportaż, udostępniony poniżej. Siostry Emerytki, które swoją modlitwą konsekwentnie wypraszały światło niezbędne do umysłu oraz siłę wytrwałości, przyjmijcie „Bóg zapłać”! 

Oświęcimska wspólnota od razu na drugi dzień, czyli 2 marca odprawiła wielkopostny dzień skupienia i formacji w Trzebini W CIENIU KRZYŻA.