Wrocław – spotkanie opłatkowe

Dnia 12 grudnia 2018 roku w Domu Salwatorianów we Wrocławiu odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe grupy Salwatorianów świeckich z Wrocławia z udziałem zaproszonych gości ze wspólnoty z Obornik Śląskich.

Poprzedziło je krótkie spotkanie, na którym Grażyna Słopecka- Borejko zdała relację z przebiegu Zarządu Generalnego Międzynarodowej Wspólnoty Salwatorianów Świeckich w Hamont -Achel w Belgii w lipcu 2018 r., gdzie reprezentowała Polską Wspólnotę ICDS. Przedstawiła formy działalności, apostolaty ICDS w różnych krajach na świecie min. w Wenezueli, Brazylii, USA, Belgii, Anglii, Niemczech, Austrii, Australii, Hiszpanii, Kongo, Sri Lance.

Następnie odbyła się Msza św. koncelebrowana, którą sprawował opiekun duchowy ICDS Wocław O. Hubert Kaliszewski SDS oraz O. Rafał Masarczyk SDS – opiekun duchowy z Oborniki Śl.

Po Mszy św. rozpoczęła się agapa, dzielenie Opłatkiem. Małgosia Głośna przygotowała karteczki z sentencjami różnych osób świętych na nowy rok do losowania dla każdego.

Wspólne kolędowanie w miłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych.

napisała: Grażyna Słopecka- Borejko