Salwatorianie Swieccy w Polsce to stosunkowo młoda inicjatywa, która odwołuje się bezpośrednio do testamentu duchowego założyciela Salwatorianów – o. Franciszka Jordana. Jesteśmy ludźmi, którzy nie wstępują do zakonu, a jednak poświęcają się apostolstwu i ewangelizacji czerpiąc siły i natchnienia z charyzmatu salwatoriańskiego. Współpracujemy ściśle z Towarzystwem Boskiego Zbawiciela (ojcami i braćmi Salwatorianami) i Kongregacją Boskiego Zbawiciela (siostrami Salwatoriankami) w realizacji misji głoszenia Chrystusa jako Zbawiciela każdej istoty ludzkiej. Naszym mottem są słowa o. Jordana: Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa ponad wszystko nie wolno ci spocząć.  Aktualnie dzieło świeckich salwatorianów w Polsce jest na etapie rozwoju, który powinien zaowocować w niedalekiej przyszłości zawiązaniem wspólnoty opartej na statucie. Istnieje kilka grup lokalnych (Wrocław, Piastów, Warszawa, Goczałkowice, Bielsko-Biała). Część z nas składa tzw. „zobowiązania czasowe”, wyrażając w ten sposób wolę głębszej więzi z rodziną salwatoriańską. Zobowiązanie takie poprzedza każdorazowo okres przygotowania i formacji. Większość jednak pozostaje na etapie „salwatoriańskich współpracowników”. Co najmniej raz w roku spotykamy się na wspólnych ogólnopolskich rekolekcjach. Pomagamy w parafiach. W sposób szczególny jesteśmy zaangażowani w pracę z młodzieżą współpracując z duszpasterzami Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej.