Czy poznałeś duchowość Ojca Jordana?

Kim dla mnie jest Ojciec Jordan? Czy sięgam do jego duchowości by rozwijać w sobie postawę świętości? To tylko dwie myśli zaczerpnięte z sesji naukowej,

która miała miejsce w sali dębowej Wyższego Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie w niedzielę 7 grudnia 2014 roku. Sesja ta odbyła się pod hasłem „Droga do beatyfikacji Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek”. W wydarzeniu, oprócz księży i kleryków Salwatorianów, wzięły także udział osoby świeckie m.in. sympatycy duchowości salwatoriańskiej jak i Salwatorianie Świeccy z Obornik i Wrocławia. Słuchacze na podstawie zaprezentowanych wykładów mieli zastanowić się nad obecnym etapem drogi do beatyfikacji Ojca Franciszka Jordana i źródłami do poznawania duchowości salwatoriańskiej. Podczas sesji została zaprezentowana pierwsza, z trzech planowanych części, a także najobszerniejsza, w porównaniu z wydawanymi wcześniej, biografia O. Franciszka Jordana. Autorem biografii napisanej w języku polskim na podstawie positio jest ks. prof. Michał Piela. Publikacja ukazała się drukiem w Wydawnictwie „Salwator”. Podsumowaniem całego wydarzenia była myśl Ojca Założyciela Salwatorianów na temat współpracy osób duchownych z osobami świeckimi w dążeniu do świętości własnej jak i drugiego człowieka. Parafrazując każdy seminarzysta, potencjalny kandydat na księdza powinien najpierw zadbać o własną świętość, aby mógł wychować do świętości innych ludzi.

IMG_0816