Lipcowe dni w Polsce i w Belgii

7 lipca w domu prowincjalnym Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach podziękowaliśmy Siostrze Marcie Majerczyk za sześć lat owocnej pracy jako Przełożonej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr. Nowy zarząd z Siostrą Ewą Tonacką na czele powierzyliśmy Bożej opiece podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów, ks. Józef Figiel.

Razem świętowaliśmy nowe początki przy wspólnym stole i Siostra Ewa w sposób jednoznaczny wyraziła swoje przekonanie, że w najbliższej przyszłości czekają nas wspólne zadania do podejmowania jako Rodzina Salwatoriańska.

16 lipca Grażyna Borejko jako przedstawicielka ICDS w Polsce poleciała do Belgii, by wraz z przedstawicielami 9 innych krajów uczestniczyć w kapitule generalnej Międzynarodowej Wspólnoty Boskiego Zbawiciela. Spotkanie się odbyło na placówce Salwatorianów w Hamoncie i trwało od 18 do 25 lipca.

W dniu 23 lipca kapituła wybrała Zarząd na kadencję 2019-2024. Skład nowego Zarządu znajduje się na stronie www.laysalvatorians.org. Nowym prezesem Zarządu został Christian Patzl, który w ramach wizytacji przyjechał do Polski w kwietniu br. Rita Van Olmen, która towarzyszyła Christianowi w Polsce także wchodzi w skład nowego Zarządu, a z Australii wybrano do Zarządu Anne Cullender. Nowy W-ce Prezes Ken Drake z Kalifornii (USA) uczestniczył w Europejskim spotkaniu w Trzebini w 2011r., a podczas pobytu w Polsce odwiedził Dom Prowincjalny Sióstr w Goczałkowicach oraz zapoznał się ze wspólnotą Świeckich w tejże miejscowości. Towarzystwo Boskiego Zbawiciela reprezentował ks. Generał Milton Zonta, a Siostra Marion Etzel przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr wobec ICDS uczestniczyła w obradach jako obserwator.

Uchwalono nowy sposób administracji finansów, a Michał O’Sullivan mocą decyzji nowego Zarządu został mianowany Skarbnikiem. Michał jest Anglikiem, mieszkającym w Londynie, Polskę zwiedził w 2017r. w ramach pielgrzymki zorganizowanej przez Prowincjała Wielkiej Brytanii dla Świeckich Salwatorianów tego kraju. Uchwalono także nowy sposób wybierania członków Zarządu, a cztery propozycje do rozpatrzenia przez wszystkie trzy gałęzie Rodziny Salwatoriańskiej zyskały poparcie ICDS. Najciekawsza z tych propozycji, dotyczy rozszerzenia Rodziny Salwatoriańskiej. Przewiduje między innymi członkostwo w Rodzinie dla osób, które bez przyrzeczenia utożsamiają się z istotą bycia Świeckim Salwatorianinem.

Codzienna Msza św. oraz wspólna modlitwa podniosła serca do Królestwa Zbawiciela wszystkich ludów, narodów i języków. W dniu 19 lipca Mszy św. przewodniczył Biskup Patrick Hoogmartens, Ordynariusz diecezji Hasslet, w której leży Hamont. Po Mszy św. ks. Biskup towarzyszył nam przy obradach i posiłkach, pożegnał się z nami dopiero po obiedzie. 24 lipca wieczorną modlitwę prowadziła polska delegacja: ks. Leonard Macionczyk z Regionu Australijskiego Polskiej Prowincji, Grażyna z Wrocławia i Sylwia z Oświęcimia. Dziesiątka Różańca podzielona na 6 języków i 10 intencji uwieńczona została śpiewem „Barka” jednocześnie po polsku, po hiszpańsku, po angielsku.

W niedzielę 22 lipca, dzień wolny od obrad przyjęliśmy zaproszenie Sióstr Salwatorianek w Niemczech, a w objęciu wspomnień Błogosławionej Marii od Apostołów przeżywaliśmy ślady jej powołania w Neuwerk i w Muellendonk.

Opracowała Sylwia Tempel, Oświęcim, 31 lipca 2018r.

zd11
zd5
zd2
zd6
zd10
zd9
zd7
zd4
zd3
zd8
zd6a
zd4a
zd1
previous arrow
next arrow
zd11
zd5
zd2
zd6
zd10
zd9
zd7
zd4
zd3
zd8
zd6a
zd4a
zd1
previous arrow
next arrow