Podziękowanie dla Scholi z Bielan

Nieraz wspomniana w poprzednich postach cenna współpraca oświęcimskiej wspólnoty ze Scholą Młodzieżową w Parafii św. Macieja w Bielanach k/Oświęcimia. W dniu 25 września 2018 mieliśmy okazję wyrazić Panu Jezusowi wdzięczność za ten wspaniały dar.

Uczestniczyliśmy w Mszy św. w kościele św. Macieja, gdzie się mieści Sanktuarium Cudownego Obrazu Jezusa Cierpiącego. Z wikariuszem parafii koncelebrowali ks. Prowincjał Józef Figiel oraz w-ce Prowincjał ks. Karol Kulczycki, obecny krajowy Duszpasterz Świeckich Salwatorianów. W homilii ks. Karol akcentował apostolstwo Scholi w kontekście nauki naszego Założyciela Ojca Jordana. Oprawę muzyczną w wykonaniu Scholi potwierdziła słowa kaznodziei. Świadomi, że postawa młodej osoby świadczy o nieustannym poświęceniu Rodziców, wpisaliśmy Rodzicom szczególną dedykację w zaproszenie na tegoroczne rekolekcje. Po Mszy św. rozdano Wiernym zaproszenia.

Nad przygotowaniem i organizacją tej niezapomnianej uroczystości czuwała Regina, nasza Świecka Salwatorianka w Parafii św. Macieja. Za podjęty trud serdecznie Reginie dziękujemy.

Opracowała Sylwia Tempel 26.09.2018