ICDS Wrocław

W ramach ekspansji ICDS w Polsce nasza grupa postanowiła zawiązać bliższą współpracę i znajomość z młodzieżą salwatoriańską zrzeszoną w Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej (RMS) i Wolontariacie Misyjnym Salwatorianów (WMS).

Chcemy zachęcić tych młodych ludzi, aby po skończeniu szkół i uczelni, zawiązaniu rodzin mogli oni kontynuować swoje wewnętrzne wzrastanie w duchu Ojca Jordana przystępując do starszych wiekowo Salwatorianów Świeckich. Dlatego 16 czerwca 2019 r. przedstawiciele ICDS z Obornik Śląskich i Wrocławia uczestniczyli wspólnie z RMS i WMS na uroczystości ustanowienia Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w kościele prowadzonym przez Salwatorianów w Obornikach Śląskich. Członkowie ICDS zbierali fundusze dla Sanktuarium poprzez sprzedaż książek oraz na punkcie medycznym poprzez pomiary RR i konsultacje lekarskie oraz sprzedaż ciasta własnego wyrobu.

W dniu 13 lipca 2019 r. członkowie ICDS z Obornik Śląskich i Wrocławia brali udział w Salwatoriańskim Forum Młodych w Dobroszycach, z misją bliższego wzajemnego zapoznania naszych organizacji i zacieśnienia współpracy. Przygotowaliśmy podarunki ,,owoce duchowe” czyli owoce z załączonymi sentencjami Ojca Franciszka Jordana, ciasta oraz słodycze dla młodzieży Salwatoriańskiej.

Opracowała: Grażyna Borejko