Przyrzeczenia w Goczałkowicach

Radosna uroczystość zgromadziła w goczałkowickiej Kaplicy przedstawicieli Rodziny Salwatoriańskiej: Salwatorianów, Salwatorianki i Świeckich SDS, świętując rocznicę założenia naszych zgromadzeń zakonnych – 137 lat Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i 130 lat Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela.

Podczas porannej Eucharystii, siostry odnowiły oddanie się Panu Bogu słowami ślubów zakonnych. Pierwszy raz wspólnie z siostrami, podczas jednej uroczystości, swoje przyrzeczenia złożyli członkowie goczałkowickiej wspólnoty Świeckich Salwatorianów. Jedna osoba złożyła przyrzeczenia wieczyste, a pięć osób złożyło przyrzeczenia dwuletnie wypełniania misji salwatoriańskiej zawartej w posłannictwie Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz świadectwie Bł. Marii od Apostołów. Świeckim Salwatorianom serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa w realizowaniu salwatoriańskiej misji poprzez głębokie uczestnictwo w Boskim dziele zbawienia i gorliwą posługę apostolską w Międzynarodowej Wspólnocie Boskiego Zbawiciela!

previous arrow
next arrow
Slider